loader image

Kristina Krstičević u OMNIBUSU

ruj 25, 2018

U subotu je u galeriji Kninskog muzeja otvorena izložba magistrice slikarstva Kristine Krstičević. Ciklus pod nazivom U omnibusu sastoji se od 40 slika malih formata nastalih 2017. i 2018. godine.

O ciklusu u predgovoru kataloga izložbe povjesničar umjetnosti Tomislav Ćavar piše:

U svom novom slikarskom ciklusu na 40 malih formata Kristina se bavi na vrlo intiman način prostorima suvremenog građanskog društva. Jako suptilno portretira objekte industrijske revolucije izdvajajući ih iz stvarnog konteksta umanjujući njihovu konzumentsku, a naglašavajući estetsku vrijednost. Koristeći pleinair svjetlo objektima daje metafizičku patinu propitujući na taj način njihovu propadljivost i ulogu u životnom ambijentu konzumenta. Kada slika ljude oni su bez lica ili su okrenuti leđima utopljeni u atmosferu introvertiranosti. Arhitektura toplih ambijenata je monolitna ne napušta formu bloka, a njezine stroge geometrijske oblike često razbija bodljikava žica upućujući dodatno na bremenitost života. Perspektiva na slikama je promjenjiva, otvara razne vizure, a sve slike opet objedinjuje atmosfera beskonačnosti koja mrvi vrijeme. Okviri slika režu kadrove ne otkrivajući nikada jasno ambijente u kojima se nalaze obrađene teme i ostavljaju mogućnost promatraču za nadogradnju priče koja je uvijek meditativnog i osjetilnog, a nikako narativnog karaktera. Kristinine slike na izvrstan način interpretiraju fragmente od kojih se sastoji život, slažući male kockice mozaika suvremenog čovjeka u urbanim ambijentima u jednu cjelinu i otvarajući mnoga pitanja emocionalne i egzistencijalne prirode.

Share This