loader image

Marketing

MARKETING I PROMIDŽBA

Zadatak službe je usklađivanje i obavljanje poslova marketinga, te s njim povezanih djelatnosti. U tom cilju djelatnici pripremaju strategiju marketinga, istraživanje tržišta, razvoj proizvoda i usluga, politiku cijena, prodaju, reklamu, promociju, te odnose s javnošću. Po definiciji muzeji su neprofitne ustanove, no služba marketinga i promidžbe ima zadatak stvaranje veće dobiti i smanjiti financijsku ovisnost ustanove u odnosu na osnivača, na tragu preporuka Međunarodne muzejske organizacije (ICOM).


 

Kontakt:

Email: marketing@kninskimuzej.hr
Tel: +385 91 366 1378