loader image

1. međunarodni trijenale portreta

Kl.: 612-05/22-15
Ur.br.: 2182-10-15-01-22-01
Knin, 14. veljače 2022.g.

Predmet: Poziv na 1. međunarodni trijenale portreta u Kninu

Kninski muzej smješten na kninskoj tvrđavi jednoj od najvećih i najstarijih europskih tvrđava, već preko 50 godina čuva i promovira kulturnu baštinu kroz stalne i povremene izložbe, arheološka istraživanja i marketinške aktivnosti. Posljednjih godina kroz suradnju s domaćim i stranim muzejima i galerijama realizirano je mnoštvo projekata.

 

U 2022. godini jedan od projekata koji organizira Kninski muzej je 1. međunarodni trijenale portreta u Kninu.

Manifestacije poput trijenala suvremene umjetnosti predstavljaju važan urbani, kulturni i turistički sadržaj i namjera je na taj način pozicionirati grad Knin na svjetskoj umjetničkoj i društvenoj sceni. Pored povezivanja domaće i globalne umjetničke scene, cilj manifestacije je razvijanje novih diskursa kroz različite umjetničke interpretacije na temu portreta kao jednog od najvažnijih motiva u likovnoj umjetnosti.

 

Ovim putem pozivamo Vas da sudjelujete na 1. međunarodnom trijenalu portreta u Kninu, Hrvatska, koji će se održati od 9. rujna do 9. studenoga 2022. godine.

U nadi da ćete prihvatiti poziv, veselimo se budućoj suradnji.

 

S poštovanjem,

v.d. ravnatelja muzeja
Ante Šimić

PRAVILNIK

1. MEĐUNARODNOG TRIJENALA PORTRETA U KNINU

Rujan – studeni 2022.

Organizator trijenala

1. međunarodni trijenale portreta u Kninu organizira: Kninski muzej, Tvrđava br. 3, 22300 Knin.

Mjesto i vrijeme održavanja

Trijenale će se održati u prostorima Kninskog muzeja od 9. rujna do 9. studenog 2022. godine.

Uvjeti prijave

Pravo sudjelovanja na 1. međunarodnom trijenalu portreta u Kninu imaju svi umjetnici iz Hrvatske i inozemstva pozvani od strane organizatora.
Svaki autor je dužan poslati najviše dva rada nastala u posljednje dvije (2) godine.

Izložbene kategorije su:

  • crtež
  • grafika
  • slika
  • fotografija
  • skulptura
  • instalacija

Sve tehnike su dozvoljene, osim kod skulptura koje moraju biti rađene od laganijih materijala (papir, plastika, žica i sl.) radi lakšeg prijevoza.
Dimenzije dvodimenzionalnih radova ne smiju biti veće od 60×80 cm., a trodimenzionalnih radova 60x80x60 cm.

Način slanja i povrata radova

Crteži, grafike i fotografije šalju se u čvrstoj tubi (roli), a slike i skulpture u čvrstim kutijama.
Svi radovi se šalju bez paspartua i okvira.
Trošak poštarine snose autori, a trošak povrata radova snosi organizator.
Autori po pozivu dostavljaju radove najkasnije do 7. lipnja 2022.g. preporučenom poštom na adresu:

Kninski muzej, Tvrđava 3, 22300 Knin, Hrvatska.
(1. međunarodni trijenale portreta)

Autori su obavezni popunjenu prijavnicu (prijavnica je dostupna u elektroničkom obliku na web stranici Kninskog muzeja www.kninskimuzej.hr) i životopis poslati najkasnije
do 7. lipnja 2022.g. na adresu: trijenale@kninskimuzej.hr
Uz prijavnicu je potrebno dostaviti dvije kvalitetne fotografije svakog rada u visokoj rezoluciji (300 dpi) putem elektroničke pošte.
Radovi bez potpune dokumentacije (prijavnice) neće se razmatrati.
Organizator je nakon zatvaranja izložbe dužan (ako ih autori ne odluče darovati muzeju) vratiti radove autorima.
Radovi iz inozemstva bit će poslani poštom (preporučeno). Troškovi osiguranja u prijevozu, putni troškovi i troškovi posebnog rukovanja pošiljkom idu na teret autora.

Uvjeti izlaganja

Organizator osigurava prostorne uvjete izlaganja radova.
Sudionici Trijenala se obvezuju poštovati zadani prostorni i vremenski okvir u suglasnosti s autorima postava izložbe.

Organizator zadržava pravo izlaganja radova bez okvira u skladu sa suvremenom izlagačkom praksom. Autori koji prihvate poziv za sudjelovanje na Trijenalu odgovaraju za točnost prijavljenih podataka za katalog. Podaci će se preuzimati iz popunjenih prijavnica.
Organizator ne preuzima odgovornost za netočnost prijavljenih podataka. Organizator zadržava pravo prilagodbe životopisa autora sukladno obujmu i obrascu kataloga.

Popis autora koji će izlagati na 1. međunarodnom trijenalu portreta u Kninu bit će objavljen na internet stranici muzeja: www.kninskimuzej.hr

Osiguranje radova

Organizator prihvaća odgovornost osiguranja radova u toku trajanja izložbe. Organizator ne snosi odgovornost za moguća oštećenja rada nastala prilikom prijevoza.

Obveze organizacijskog tijela trijenala

Organizator imenuje Povjerenstvo za organizaciju i Povjerenstvo za dodjelu nagrada.

Organizator se obvezuje u skladu s pristiglim sredstvima izdati dvojezični katalog (hrvatski/engleski). Autori prepuštaju organizatoru pravo na dokumentaciju, reproduciranje radova za katalog, kao i u propagandne svrhe (bez naknade). Autori imaju pravo na besplatni primjerak kataloga izložbe koji će organizator dostaviti na adresu autora.
Organizator se obvezuje izložiti jedan rad svakog umjetnika prema koncepciji autorskog tima koji postavlja izložbu.
Autori mogu darovati svoja djela u svrhu formiranja Zbirke portreta Galerijskog odjela Kninskog muzeja.

Nagrade

Povjerenstvo za nagrade Trijenala odlučivat će o izboru nagrada na 1. međunarodnom trijenalu portreta u Kninu.
Povjerenstvo dodjeljuje tri nagrade (Grand Prix, nagrada županije i nagrada grada).
Na otvorenju izložbe 9. rujna 2022.g. bit će objavljena imena nagrađenih autora.
Svi nagrađeni radovi ostaju u Zbirci portreta kao vlasništvo organizatora.

Prihvaćanjem poziva na 1. međunarodni trijenale portreta u Kninu autor prihvaća uvjete ovog Pravilnika.

Organizacija:

Kninski muzej, Tvrđava 3, 22300 Knin Hrvatska
e-mail: kninskimuzej@kninskimuzej.hr
www.kninskimuzej.hr

Informacije i pitanja
e-mail: trijenale@kninskimuzej.hr

POPIS AUTORA

1. MEĐUNARODNI TRIJENALE PORTRETA U KNINU

 

AUSTRIJA

Peintner Elmar

Tomassetti Larissa

 

ARGENTINA

Flaiszman Pablo

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Babić Srećko

Baždar Nelisa

Herceg Tamara

Jerlagić Lea

Marušić Karolina

Mlinarević-Cvetković Andrijana

Nuić-Vučković Dragana

Papišta Renata

Pejić Boris

Tadić Radoslav

Vuga Sušac Vesna

Žulj Dragan

 

CRNA GORA

Delibašić David

Toljić Mirko

Vujović Tijana

 

ČEŠKA

Sibinsky Marek

 

FRANCUSKA

Keun Catherine

 

GRČKA

Lianou Ioanna

 

HRVATSKA

Andonovski Alen

Barbić Katičić Ana

Bilušić Zdenka

Ćorić Marina

Franković S. Maja

Jelača Marijančević Tonka

Kujundžić Goran

Lobaš Kukavičić Iris

Matošić Jakša

Midžić Ivan

Mrčela Ivana

Podvorac Irena

Ramljak Marko

Runje Jasmina

Ružić Vedran

Sertić Dubravko

Šimunović Nikolina

Šimunović Zoran

Šošić Marko

Tucaković Anđela

Urem Katarina

Varzić Eugen

Zmijarević Nikola

 

ITALIJA

Trentin Marco

Vigolo Giuseppe

 

JAPAN

Ninoseki Emi

 

NORVEŠKA

Liberg Cathrine Alice

 

NJEMAČKA

Jaxy Constantin

Skepner Marina

 

RUMUNJSKA

Hlodec Elena

 

SAD

Rake Adam

 

SRBIJA

Agić Tamara

 

UAE

Lindenfeld Sharon

 

UKRAJINA

Bilogan Victoria

Pozivnica  - 1. međunarodni trijenale portreta - The 1st int. Triennial of portrait

Plakat  - 1. međunarodni trijenale portreta - 	 The 1st int. Triennial of portrait

NAGRADE

1. međunarodni trijenale portreta u Kninu

 

GRAND PRIX
1. MEĐUNARODNOG TRIJENALA PORTRETA U KNINU

DAVID DELIBAŠIĆ / CRNA GORA /

 

NAGRADA ŽUPANIJE
1. MEĐUNARODNOG TRIJENALA PORTRETA U KNINU

ADAM RAKE / SAD /

 

NAGRADA GRADA
1. MEĐUNARODNOG TRIJENALA PORTRETA U KNINU

CATHRINE ALICE LIBERG / NORVEŠKA /

 

 

 

 

POSEBNO PRIZNANJE
1. MEĐUNARODNOG TRIJENALA PORTRETA U KNINU

TONKA JELAČA MARIJANČEVIĆ / HRVATSKA /
IVANA MRČELA / HRVATSKA /