loader image

Muzej danas

Tijekom Domovinskog rata prostor tvrđave s muzejskim zgradama devastiran je, a fundus je djelomično opljačkan. Kninski muzej je ponovno otvoren za javnost 1996. g., a muzejski postav smješten je u južnom dijelu tvrđave, postaja Belvedere, u trima obnovljenim zgradama. U stalnom postavu izložena je etnografska, u postavu arheološka, te jednim dijelom (poluotvoreno) kulturno-povijesna  i geološko-paleontološka građa.

 

Geološko-paleontološka zbirka predstavljena je geološkim uzorcima i fosilima pronađenima u okolici Knina. Arheološka zbirka izlaže građu s kninskog područja od prapovijesti, tj. od mezolitika do novog vijeka.

U postavu etnografske zbirke izloženo je pokućstvo, kućni pribor, predmeti tradicijskog rukotvorstva (vezani za preradu vune, lončarstvo, košaraštvo i drvorezbarstvo), te narodne nošnje s područja Dalmatinske zagore i Bukovice iz 19. i 20. st.

Postav, planiran za treću zgradu Belvedera, prikazat će povijesnu i kulturno-povijesnu građu od postanka grada u ranomu srednjem vijeku do danas, odnosno izbor građe Kulturno-povijesnog odjela u kojemu se nalaze predmeti iz svakodnevnog života što su se upotrebljavali u kućanstvu: pokućstvo, posuđe i dr.; predmeti umjetničkog obrta s kraja 19. i početka 20. st.; tehnička građa s početka i iz prve polovice 20. st. (gramofon, radioprijamnik, dijaprojektori, fotoaparati i sl.); staro oružje, grafike s prikazom Knina iz 17. i 18. st., raznovrsne karte iz 18. i 19. st., stare razglednice prema kojima se može pratiti urbanistički razvoj i izgled grada u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. st.

Zbirka obuhvaća i dokumentarne fotografije i drugu dokumentarnu građu (izvorne dokumente) s kraja 19. i početka 20. st. koja svjedoči o gospodarskom i kulturnom životu grada toga vremena.

Proteklih godina obnovljene zgrade na postaji Belveder (tri objekta) zgrada kustosa, crkvica sv. Barbare, restoran, vijećnica, Loredanova vrata, a 2015. godine obnovljena je zgrada 11 na tvrđavi u kojoj je smješten novi postav Domovinskog rata Oluja 95. Paralerno s time obnavlja se konstruktivna i građevinska sanacija zidina kninske tvrđave.

Osim o kninskoj povijesnoj cjelini-tvrđavi, Muzej brine i o podgrađu Kninske tvrđave, gdje je zadnjih desetljeća otkrivena i konzervirana mletačka vojarna konjice. Osim navedenoga, brine i o arheološkoj zoni brda Spas, na kojem je sedamdesetih godina 20-tog stoljeća otkriveno kasnoantičko naselje i starohrvatsko groblje.

Kninski muzej danas zapošljava 17 djelatnika, od toga 1/3 su stručni djelatnici, a ostali tehničko-administrativni zaposlenici. Izložbe se održavaju tijekom cijele godine u prostoru crkve sv. Barbare, zaštitnice topništva kao i Galeriji Kninskog muzeja.

 

Stručni djelatnici:

  • mr.sc. Katarina Gugo, viši kustos (arheološki odjel)
  • Zoja Radić, kustos (etnografski odjel)
  • Ivana Mikulić – Sarić, kustos (galerijski odjel)
  • Goran Mrnjavac, kustos (povijesni odjel)