loader image

Natječaj za zakup poslovnog prostora suvenirnica

svi 22, 2018

NATJEČAJ za prikupljanje pismenih ponuda za zakup poslovnog prostora

I.

Daje se u zakup poslovni prostor suvenirnica koji se nalazi na kninskoj tvrđavi u sastavu Kninskog muzeja, zona 1. ukupne površine 56,03 m2.

Početna visina zakupnine iznosi 16,40 kn/m2.

Prostor se daje u zakup u viđenom stanju.   Sva naknadna ulaganja terete zakupnike, kao i porezna i propisana davanja koja se odnose na zakup i zakupninu i režijske troškove.

II.

Pravo sudjelovanja imaju pravne i fizičke osobe, državljani RH, sa sjedištem, prebivalištem u RH, te registriranom djelatnošću koja odgovora namjeni poslovnog prostora.

III.

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude je ocjena elaborata u kojemu valja, osim ponuđenog iznosa zakupnine, predložiti način prezentiranja suvenirnice, kako sa stanovišta količine ponude, tako i vrste proizvoda koji moraju uključivati povijesno-kulturološke značajke kninskog područja, sve u svrhu turističke valorizacije Knina i šire okolice i promocija tradicionalnih kulinarskih i inih zanata.

IV.

Ponude se šalju na adresu: Kninski muzej, Knin, fra Luje Maruna 1, s naznakom “za natječaj – ne otvarati”. Otvoreni rok za prijave je od 23. do 31. svibnja 2018.

Elementi ponude: 

  • elaborat prema točki III. ovog natječaja,
  • izvadak iz sudskog registra, odnosno registra obrtnika, (za pravne osobe),
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu, obrtnicu, ili rješenje kojim je natjecatelju odobreno obavljanje ugostiteljske-prodajne djelatnosti, (za fizičke osobe).

 

 

Share This