loader image

OTVORENA IZLOŽBA “CRKVA I ZVONO SVETOG TOME U PULI”

lip 15, 2020

Dana 10. lipnja 2020. godine u suradnji Arheološkog muzeja Istre u Puli, Kninskog muzeja i Ureda Hrvatske gospodarske komore Knin, u Galeriji Ureda HGK-a otvorena je izložba u povodu Dana grada Knina i blagdana svetog Ante, zaštitnika grada.
Autori koncepcije izložbe i kataloga su dr.sc. Tatjana Bradara, muzejska savjetnica voditeljica novovjekovne zbirke Arheološkog muzeja Istre u Puli i Željko Ujčić, viši kustos, Arheološkog muzeja Istre u Puli.
Autori u katalogu izložbe ističu kako se izložbom i popratnim katalogom predstavlja jedno zvono, tj. ono koje je pripadalo crkvi svetog Tome u Puli. Izradio ga je 1425. godine majstor Salvator iz poznatevenecijanske zvonoljevačke obitelji Campanato. Na zvonu je prikazan sveti Toma apostol – S. TOMAS.
Sačuvan je i reljefni znak majstora, koji je garantirao kvalitetu kao i natpis: MCCCCXXV • SALVATOR • ME FECIT (Godine 1425. Salvator me učinio).
Zvono se prvotno pripadalo crkvi sv. Tome. U vodiču prvog Muzeja u Puli (Museo Civico della Città di Pola), tiskanom 1915. godine, u katalogu je opis navedenog zvona koje se nalazi na stepeništu.
Sa sigurnošću navode kako se može reći da su u Hrvatskoj sačuvana tri zvona majstora Salvatora koja i danas postoje u Puli, Baškoj na otoku Krku i Slanom kod Dubrovnika. U literaturi se spominju i zvona za crkve svetog Frane u Pagu, San Vitale u Veneciji, svete Jelene u Veprincu.

Izložba Crkva i zvono svetog Tome u Puli otvorena je svaki dan od 10.00-14.00 sati sve do 25. lipnja 2020. godine, kada izložba putuje za Kopar, a potom za Ljubljanu.

Mr.sc. Katarina Gugo, viša kustosica

Share This