loader image

KONZERVATORSKI RADOVI NA RIMSKOJ VILI RUSTICI U BISKUPIJI

lis 21, 2017

Dana 17.10.2017. Kninski muzej započeo je revizijsko istraživanje jednog od tri mozaika pronađena u mjestu Orliću u Općini Biskupija. Mozaici su pronađeni tijekom zaštitnog istraživanja 1983.- 1985. godine u sklopu rimske vile rustike. Spomenuta vila kao i mozaici su iz vremena 2.- 4.st.Paralelno s otkrivanjem mozaika započeli su i ovogodišnji radovi konzervacije koji se provode sustavno na vili od 2012. godine.

U radovima sudjeluju mr.sc. Katarina Gugo, viša kustosica Kninskog muzeja, Saša Vitale arheolog, Miloš Biserko arheolog, Stjepan Elkaz zidar, Ivana Kekić i Marko Petrović. Radove financira Ministarstvo kulture, a provode se pod nadležnošću Konzervatorskog odjela u Šibeniku i dr.sc. Marka Sinobada.

Share This