loader image

Završena ovogodišnja kampanja konzervacije lokaliteta Rimske vile u Orliću

stu 13, 2017

Od sredine listopada do prve polovice studenoga provodili su se radovi otkrivanja i zaštite rimskog mozaika do konačne njegovog opšivanja, konzervacije i prezentacije.

Rimska vila potječe iz 2.- 4. stoljeća, a iz 2. stoljeća potječe i mozaik koji je samo jedan od četiri mozaika koji se nalaze na ovoj vili. Ove godine ponovo se otkrivao najveći mozaik na vili koji je otkriven već 1981. godine, a njegovo istraživanje se provodilo u razdoblju od 1982.- 1985. Arheološko istraživanje provodio je tad muzej naziva Muzej kninske krajine, sada Kninski muzej, a radove su provodili arheolozi Ljubica Radić i Milojko Budimir. Tom prilikom otkriveno je osim četiri mozaika, od kojih je jedan jedan fragmentarno sačuvan i 13 prostorija kompleksa rimske vile na površini od 550 m2.

Nakon skidanja sloja zemlje s položaja mozaika, uslijedilo je skidanje najlona kojim je mozaik bio pokriven. Kako je vrijeme od 34 godine učinilo svoje, nad mozaikom, a na nešto manjem dijelu i kroz mozaik isplelo se korijenje koje je ozbiljno zaprijetilo njegovoj čvrstoći. Uklanjanjem korijenja uslijedilo je i pranje mozaika, ispiranjem od zemlje koja se godinama taložila na kockicama koje su veličine 1×1 cm. Uklanjanjem zemlje i mulja s mozaika bilo je vidljivo ono što nam je kroz literaturu bilo jako dobro poznato, a sad smo imali to zadovoljstvo da se i u stvarnosti uvjerimo. Mozaik se nalazi u prostoriji oznake E, kako su nazvali prostoriju starije kolege prilikom istraživanja vile. Njega čine uzorci četverolatičnih cvjetova nastalih ukrštanjem četiriju kružnica, koje su dekorirane peltama. Mozaik je crn na bijeloj podlozi, uokviren s nekoliko bordura od kojih prvu tvori friz od motiva svastika koji prelazi u meandar. Zatim slijedi okvir od motiva u obliku slova L naizmjenično u crnom i bijelom. Uokvirena s dvije tanke crne trake dvopruta bijela pletenica na crnoj podlozi uokviruje sredinu polja. Na ulazu u prostoriju ukomponiran je natpis i on glasi:

cuius m/undities/ victo/ries b/(eati)? ap[ ost(ol)]i?

Prijevod bi bio:

„..čije čistoće pobjede blaženog ? apostola?“

Pretpostavlja se kako je postojao prvi dio natpisa u susjednoj prostoriji oznake F.

Mozaik je i zaštićen krovnom parapropusnom folijom, a potom je na mozaik položen sloj sitne pržine debljine 15 centimetara, a potom sitnog šljunka iste debljine.

Sljedeće 2018. godine planira se opšivanje i konzervacija mozaika, a te radove trebali bi obaviti stručnjaci Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Paralelno s otkrivanjem mozaika provedena je i konzervacija na gospodarskom dijelu vile, koja se planira za 2018. godinu nastaviti, kako bi se svih 13 prostorija vile konzervacijom zaštitlo.

Radove ponovnog otkrivanja rimskog mozaika kao i radove konzervacije na gospodarskom dijelu vile financiralo je Ministarstvo kulture, nositelj programa bila je Općina Biskupija, a radove je vodila mr.sc. Katarina Gugo, viši kustos Kninskog muzeja, a u radovima su sudjelovali Saša Vitale i Miloš Biserko, mag. arch., Ivana Kekić, Marko Petrović i Stjepan Elkaz, zidar. Prema uputama Hrvatskog reastauratorskog zavoda savjetodavnu pomoć prilikom zaštite mozaika pružio je Konzervatorski odjel u Šibeniku, odnosno dr.sc. Marko Sinobad. (Mr.sc. Katarina Gugo, viši kustos)

 

Share This