loader image
Natječaj za posao - Kninski muzej - Grad Knin - Kninska tvrđava

Ponovljeni natječaj: RADNIK/RADNICA NA ODRŽAVANJU KNINSKE TVRĐAVE

tra 14, 2021

Na temelju zapisnika Upravnog vijeća od 09. travnja 2021. godine, utvrdeno je da kandidati nisu priložili kompletnu dokumentaciju i da je potrebno ponoviti natječaj. Stoga na temelju odluke Upravnog vijeća od 09.04.2021.g, sukladno članku 21., stavak 9. Statuta Kninskog muzeja, Kninski muzej raspisuje novi natječaj za radnika/radnicu na održavanju Kninske tvrdave za stalno, puno radno vrijeme.

Uvjeti:

  • liječničko uvjerenje o sposobnosti rada s motornim, električnim i ručnim alatima (ne starije od 6 mjeseci)
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
  • vozačka dozvola B kategorije,
  • preslik osobne iskaznice ili domovnice (original ili potvrda sustava e-gradani s QR kodom).

Prednost će ostvariti kandidati/kinje koji posjeduju certifikate za rad s motornim i električnim alatima te za rad na visini. Navedene certifikate dužni su priložiti prijavi na natječaj.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednosti pri zapoiljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, „Narodne novine“ br. 121/17 prema posebnim propisima, dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zaLonu ì ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/k‹nja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https:/ /branitelji.eov.hr/zaposljavanje-843/843.

Rok za podnošenje prijave je 10 dana.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijave s traženom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Kninski muzej Knin, Tvrdava bb, 22300 Knin, s naznakom „za natječaj“.

Vrijedi od:14.04.2021.

Vrijedi do:23.04.2021.

Share This