loader image

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja, od 2.12. do 9.12. 2019.

pro 2, 2019

Zbog odlaska u starosnu mirovinu aktualnog raavanatelja Kninskig muzeja Upravno vijeće, na temelju članaka 21. stavak 1. podstavak 7. Statuta Kninskog muzeja, na 18. sjednici   održanoj 28. studenog 2019. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Kninskog muzeja:

 1. Ravnatelj Muzeja bira se i imenuje na mandatno razdoblje od četiri godine.
 2.  Za ravnatelja Muzeja može biti izabrana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete propisane Statutom Kninskog muzeja, Zakonom o ustanovama i Zakonom o muzejima:
  1.  da ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,
  2. predloži četverogodišnji program rada,
  3. da ispunjava i druge uvjete:
   • dokaz o državljanstvu RH,
   • uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti,
   • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
   •  životopis.
 3. Prijave s dokumentacijom koja potvrđuje gornje uvjete natječaja dostavljaju se, u roku od 8 dana, odnosno pd 2.prosinca do 9. prosinca 2019. godine, na adresu: Upravnom vijeću Kninskog muzeja, 22300 Knin, Marunova 1, s naznakom «natječaj-ravnatelj».
 4.  Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

 

 

Share This