loader image

Za ljubav – Dragana Nuić-Vučković / Vesna Vuga Sušac

ruj 7, 2021

Otvorenje:
10/09/21

ZA LJUBAV – DRAGANA NUIĆ-VUČKOVIĆ/VESNA VUGA SUŠAC

Za Ljubav naziv je izložbe radova akademske slikarice Dragane Nuić-Vučković i akademske kiparice Vesne Vuga Sušac, koja se otvara u petak, 10. rujna 2021. (19 sati) u Galeriji Kninskog muzeja.

Dragana Nuić-Vučković – biografija

Dragana Nuić-Vučković rođena je 1965. u Ljubuškom. Nakon školovanja u Metkoviću, diplomirala na ALU u Zagrebu 1991. godine Interdisciplinarni studij slikarstva u klasi prof. Eugena Kokota i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu. Poslijediplomski studij slikarstva završila na ALU u Sarajevu 2010. godine. Članica je HULU Split, ULUBIH-a i ULU En Face. Samostalno izlagala na 52 izložbe, te sudjelovala na preko 360 skupnih izložbi u BiH i inozemstvu. Dobitnica je više strukovnih nagrada za crtež i slikarstvo u BiH, Hrvatskoj i Srbiji. Zadnjih godina bavi se digitalnim slikarstvom. Izvanredna je profesorica na ALU u Širokom Brijegu Sveučilišta u Mostaru, gdje je i doktorirala 2015. godine s temom „Deformacija oblika i infantilna regresija u funkciji slikarske ekspresije“.

Vesna Vuga Sušac – biografija

Vesna Vuga Sušac rođena je 1976. godine u Mostaru, gdje se školovala i završila Pedagoški fakultet. Diplomirala je kiparstvo na ALU u Širokom Brijegu Sveučilišta u Mostaru 2000. godine u klasi prof. Nikole Vučkovića. Poslijediplomski studij kiparstva završila je na ALU u Sarajevu u klasi prof. Mustafe Skopljaka s temom „Vizualno-likovni govor kroz prizmu dječjeg i umjetničkog izražavanja“ pod mentorstvom prof. dr. Sadudina Musabegovića. Trenutno je na doktorskom studiju „Ars Sacra“ na ALU Sveučilišta u Mostaru. Članica je ULUBiH-a, DHLU-a i ULU En Face. Izlagala je na četrnaest samostalnih i više skupnih selektivnih izložbi u BiH i inozemstvu. Sudjelovala je na mnogim likovnim kolonijama i humanitarnim izložbama. Kontinuirano organizira i aktivno sudjeluje u umjetničkim radionicama za djecu i mlade. Dobitnica je više strukovnih nagrada za kiparstvo i crtež. Docentica je na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru na Odsjeku likovne kulture i metodike likovne kulture.

Share This